Home      |      About us      |      Administration      |      Research      |      Scientist      |      Research Progress      |      Int’l cooperation      |      News      |      Join us
Chinese VERSION
News
 
Location: home» News» New Papers
Publications in 2014
Visitors:
     

 1.         Chengjun Li, Zhigao Bu, Hualan Chen. Avian influenza vaccines against H5N1 'bird flu'. Trends in Biotechnology, 2014, 32(3): 147-153.

 1. Xuyong Li, Jianzhong Shi, Jing Guo, Guohua Deng, Qianyi Zhang, Jinliang Wang, Xijun He, Kaicheng Wang, Jiming Chen, Yuanyuan Li, Jun Fan, Huiui Kong, Chunyang Gu, Yuantao Guan, Yasuo Suzuki, Yoshihiro Kawaoka, Liling Liu, Yongping Jiang, Guobin Tian, Yanbing Li, Zhigao Bu, Hualan Chen. Genetics, Receptor Binding Property, and Transmissibility in Mammals of Naturally Isolated H9N2 Avian Influenza Viruses. PLOS Pathogens, 2014, 10(11): e1004508.
 2. Jianzhong Shi, Guohua Deng, Xianying Zeng, Huihui Kong, Xiaoyu Wang, Kunpeng Lu, Xiurong Wang, Guodong Mu, Xiaolong Xu, Pengfei Cui, Hongmei Bao, Guobin Tian, Hualan Chen. Novel Influenza A(H7N2) Virus in Chickens, Jilin Province, China, 2014. Emerging Infectious Diseases, 2014, 20(10): 1710-1722.
 3. Pucheng Chen, Jinxiong Liu, Yongping Jiang, Yuhui Zhao, Qimeng Li, Li Wu, Xijun He,Hualan Chen. The vaccine efficacy of recombinant duck enteritis virus expressing secreted E with or without PrM proteins of duck tembusu virus. Vaccine, 2014, 32(41): 5271-5277.
 4. Chengjun Li, Hualan Chen. Enhancement of influenza virus transmission by gene reassortment. Current Topics in Microbiology and Immunology, 2014, 385, 185-204.
 5. Chuanling Qiao, Liping Liu, Huanliang Yang, Yan Chen, Huiyang Xu, Hualan Chen. Novel triple reassortant H1N2 influenza viruses bearing six internal genes of the pandemic 2009/H1N1 influenza virus were detected in pigs in China. Journal of Clinical Virology, 2014, 61(4):529-534.
 6. Hongmei Bao, Yuhui Zhao, Yunhe Wang, Xiaolong Xu, Jianzhong Shi, Xianying Zeng, XiurongWang, Hualan Chen. Development of a Reverse Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification Method for the Rapid Detection of Subtype H7N9 Avian Influenza Virus. BioMed Research International, 2014, 525064.
 7. Chen Yan, Zhang Jian, Qiao Chuanling, Wangjingfei, Yang Huanliang, Chen Hualan.  Identification of a linear epitope on haemagglutinin protein of the pandemic A/H1N1 2009 influenza viruses using monoclonal antibodies. Archives of virology, 2014, 159(6): 1413-1419.
 8. Yunpu Wu, Chuanling Qiao, Huanliang Yang, Yan Chen, Xiaoguang Xin, Hualan Chen. Immunogenicity and efficacy of a recombinant adenovirus expressing.  The Canadian Journal of Veterinary Research, 2014, 8:117-126.
 9. Zhen Zhou, Xihan Li, Jinxiong Liu, Lei Dong, Qun Chen, Jialing Liu, Huihui Kong, Qianyi Zhang, Xian Qi, Dongxia Hou , Lin Zhang, Guoquan Zhang, Yuchen Liu, Yujing Zhang, Jing Li, Jin Wang, Xi Chen, Hua Wang, Junfeng Zhang, Hualan Chen, Ke Zen, Chen-Yu Zhang. Honeysuckle-encoded atypical microRNA2911 directly targets influenza A viruses. Cell Research, 2015, 25(1):39-49.
 10. Guojun Wang, Guohua Deng, Jianzhong Shi, Weiyu Luo,  Guoquan Zhang, Qianyi Zhang, Liling Liu, Yongping Jiang, Chengjun Li, Nongluk Sriwilaijaroen, Hiroaki Hiramatsu, Yasuo Suzuki, Yoshihiro Kawaoka, Hualan Chen. H6 influenza viruses pose a potential threat to human health. Journal of Virology, 2014, 88(8): 3953-3964.
 11. Hong Zhang, Xuyong Li, Jing Guo, Li Li, Chong Chang, Yuanyuan Li, Chao Bian, Ke Xu, Hualan Chen, Bing Sun. The PB2 E627K mutation contributes to the high polymerase activity and enhanced replication of H7N9 influenza virus. Journal of General Virology, 2014, 95(Pt 4): 779–786.
 12. Zhaobin Fan, Yanpeng Ci, Yixin Ma, Liling Liu, Deli Wang, Jianzhang Ma, Yanbing Li, Hualan Chen. Phylogenetic analysis of a novel H6N6 avian influenza virus isolated from a green peafowl in China and its pathogenic potential in mice. Infection, Genetics and Evolution, 2014, 28:107-112.
 13. Zhaobin Fan, Yanpeng Ci, Liling Liu, Yixin Ma, Ying Jia, Deli Wang, Yuntao Guan, Guobin Tian, Jianzhang Ma, Yanbing Li, Hualan Chen. Phylogenetic and pathogenic analyses of three H5N1 avian influenza viruses (clade 2.3.2.1) isolated from wild birds in Northeast China. Infection, Genetics and Evolution, 2014, 29: 138-145.
 14. Chunyi Xue, Guobin Tian, Xianxian Chen, Qiliang Liu, Jun Ma, Shun Xu,Xiaoming Lia, Hualan Chen, Yongchang Cao. Incorporation of conserved nucleoprotein into influenza virus-likeparticles could provoke a broad protective immune response inBALB/c mice and chickens. Virus Research, 2014, 95:35-42.
 15. Shang He, Jianzhong Shi, Xian Qi, Guoqing Huang, Hualan Chen, Chengping Lu. Lethal infection by a novel reassortant H5N1 avian influenza A virus in a zoo-housed tiger. Microbes and Infection, 2014.
 16. Li Wu, Jinxiong Liu, Pucheng Chen, Yongping Jiang, Leilei Ding, Yuan Lin, Qimeng Li, Xijun He, Qiusheng Chen, and Hualan Chen. The sequential tissue distribution of duck Tembusu Virus in adult ducks. BioMed Research International, 2014, 703930
 17. Zhaobin Fan, Yanpeng Ci, Yixin Ma, Liling Liu, Jianzhang Ma, D. Yanbing Li, Hualan Chen.  Phylogenetic and pathogenic analysis of a novel H6N2 Avian Influenza Virus isolated from a green peafowl in a wildlife park. Avian diseases, 2014, 58(4): 632-637.
 18. Lin Shi, Jiashan Sun, Zhongping Yang, Hongmei Bao, Yongping Jiang, Yongzhong Xiong, Dong Cao, Xuewu YuHualan Chen, Shimin Zheng, Xiurong Wang. Development of a DNA microarray-based multiplex assay of avian influenza virus subtypes H5, H7, H9, N1, and N2. Acta virologica, 2014, 58: 14-19.
 19. Kaihui Cheng, ZhijunYu, Hongliang Chai, Weiyang Sun, Yue Xin, Qianyi Zhang, Jing Huang, Kun Zhang, Xue Li, Songtao Yang, Tiecheng Wang, Xuexing Zheng, Hualei Wang, Chuan Qin, Jun Qian, Hualan Chen, Yuping Hua, Yuwei Gao, Xianzhu Xia. PB2-E627K and PA-T97I substitutions enhance polymerase activity and confer a virulent phenotype to an H6N1 avian influenza virus in mice. Virology, 2014, 468-470: 207-213.
 20. Junfeng Sun, Zongxi Han, Yuhao Shao, Zhongzan Cao, Xiangang Kong, Shengwang Liu. Comparative proteome analysis of tracheal tissues in response to Infectious Bronchitis Coronavirus, Newcastle Disease Virus, and Avian Influenza Virus H9 subtype virus infection. Proteomics, 2014, 14(11): 1403-1423
 21. Yan Zhao, Yongsheng Cao, Lihong Cui, Bo Ma, Xiaoyu Mu, Yanwei Li, Zhihui Zhang, Dan Li, Wei Wei, Mingchun Gao, Junwei Wang. Duck Enteritis Virus Glycoprotein D and B DNA vaccines induce immune responses and immunoprotection in pekin ducks. PLoS One, 2014, 9(4): e95093.
 22. Shengwang Liu, Qianqian Xu, Zongxi Han, Xiaoli Liu, Huixin Li, Hongbo Guo, Nana Sun, Yuhao Shao, Xiangang Kong. Origin and characteristics of the recombinant novel avian infectious bronchitis coronavirus isolate. Infection, Genetics and Evolution, 2014, 23: 189-195.
 23. Hongbo Guo, Xiaoli Liu, Yang X, Zongxi Han, Yuhao Shao, Xiangang Kong, Shengwang Liu. A comparative study of pigeons and chickens experimentally infected with PPMV-1 to determine antigenic relationships between PPMV-1 and NDV strains. Veterinary Microbiology, 2014, 168(1): 88-97.
 24. Sun Ling, Li Yunxia, Zhang Yue, Han Zongxi, Xu Yang, Kong Xiangang, Shengwang Liu.  Adaptation and attenuation of duck Tembusu Virus Strain Du/CH/LSD/110128 following serial passage in chicken embryos. Clinical and vaccine immunology, 2014, 21(8): 1046-1053.
 25. Zhao Fei, Han Zongxi, Zhang Tingting, Shao Yuhao, Kong Xiangang, Ma Huijie, Liu Shengwang.  Genomic characteristics and changes of Avian Infectious Bronchitis Virus Strain CK/CH/LDL/97I after serial passages in chicken embryos. Intervirology, 2014, 57(6): 319-330.
 26. Xiaolin Ji, Qi Wang, Xiaofei Li, Xiaole Qi, Yongqiang Wang, Honglei Gao, Yulong Gao, Xiaomei Wang. A 19-nucleotide insertion in the leader sequence of avian leukosis virus subgroup J contributes to its replication in vitro but is not related to its pathogenicity in vivo. PloS One, 2014, 9(1): e84797.
 27. Qi Wang, Xiaofei Li, Xiaolin Ji, Jingfei Wang, Nan Shen, Yulong Gao, Xiaole Qi, Yongqiang Wang, Honglei Gao, Shide Zhang, Xiaomei Wang. A recombinant Avian Leukosis Virus Subgroup J for directly monitoring viral infection and the selection of neutralizing antibodies. PLoS One, 2014, 9(12): e115422.
 28. Yanni Gao, Xiaolu Guan, Yongzhen Liu, Xiaofei Li, Bingling Yun, Xiaole Qi, Yongqiang Wang, Honglei Gao, Hongyu Cui, Changjun Liu, Yanping Zhang, Xiaomei Wang, Yulong Gao. An Avian Leukosis Virus Subgroup J isolate with Rous Sarcoma Virus-like 5'-LTR shows enhanced replication capability. Journal of General Virology, 2015, 96(Pt 1):150-158.
 29. Li Gao, Kai Li, Xiaole Qi, Honglei Gao, Yulong Gao, Liting Qin, Yongqiang Wang, Nan Shen, Xiangang Kong, Xiaomei Wang. Triplet amino acids located at positions 145/146/147 of the RNA polymerase of very virulent infectious bursal disease virus contribute to viral virulence. Journal of General Virology, 2014, 95(Pt 4): 888-897.
 30. Xiaole Qi, Yuming Chen, Xiangang Ren, Lizhou Zhang, Li Gao, Nian Wang, Liting Qin, Yongqiang Wang, Yulong Gao, Xiaomei Wang. A reassortment vaccine candidate as the improved formulation to induce protection against very virulent infectious bursal disease virus. Vaccine, 2014, 32 (13): 1436-1443.
 31. Kai Li, Li Gao, Honglei Gao, Xiaole Qi, Yulong Gao, Liting Qin, Yongqiang Wang, Xiaomei Wang. Recombinant infectious bursal disease virus expressing Newcastle disease virus (NDV) neutralizing epitope confers partial protection against virulent NDV challenge in chickens. Antiviral Research, 2014,101: 1-11.
 32. Yanni Gao, Yongzhen Liu, Xiaolu Guan, Xiaofei Li, Bingling Yuna, Xiaole Qi, Yongqiang Wang, Honglei Gao, Hongyu Cui, Changjun Liu, Yanping Zhang, Xiaomei Wang,  Yulong Gao. Differential expression of immune-related cytokine genes in response to J group avian leukosis virus infection in vivo. Molecular Immunology, 2015, 64(1):106-111.
 33. Lili Jiang, Xiangwei Zeng, Yuping Hua, Qi Gao, Zhaobin Fan, Hongliang Chai, Qi Wang, Xiaole Qi, Yongqiang Wang, Honglei Gao, Yulong Gao, Xiaomei Wang. Genetic diversity and phylogenetic analysis of glycoprotein gp85 of avian leukosis virus subgroup J wild-bird isolates from Northeast China. Archives of Virology, 2014, 159(7): 1821-1826.
 34. Q. Yue, G. Yulong, Q. Liting, Y. Shuai, L. Delong. Mutations in and Expression of the Tumor Suppressor Gene p53 in Egg-Type Chickens Infected With Subgroup J Avian Leukosis Virus. Vet Pathol. 2014.
 35. Zhijie Li, Yanping Zhang, Yang Li, Huiwen Zheng, Yong-sheng Zheng, Zhijie Li, Yanping Zhang, Yang Li, Huiwen Zheng, Yongsheng Zheng, Changjun Liu. Distinct expression pattern of miRNAs in Marek’s disease virus infected-chicken splenic tumors and non-tumorous spleen tissues. Research in Veterinary Science, 2014, 97(1):156-161.
 36. Lili Jiang, Xiaoyun Deng, Yulong Gao, Kai Li, Hongliang Chai, Zhaobin Fan, Xiangang Ren, Qi Wang, Lizhou Zhang,  Bingling Yun, Chunhong Yin,  Yuming Chen, Liting Qin, Honglei Gao, Yongqiang Wang, Yuping Hua, Xiaomei Wang. First isolation of reticuloendotheliosis virus from mallards in China.  Archives of Virology, 2014, 159(8): 2051-2057.
 37. Li Song, Hongyu Cui, Lijie Tang, Xinyuan Qiao, Min Liu, Yanping Jiang, Wen Cui, Yijing Li.  Construction of upp deletion mutant strains of Lactobacillus casei and Lactococcus lactis based on counterselective system using temperature-sensitive plasmid.Journal of microbiological methods, 2014, 102: 37-44.
 38. Xiangwei Zeng, Yulong Gao, Delong Li, Ruijun Hao, Wansi Liu, Chunyan Han, Honglei Gao, Xiaole Qi, Yongqiang Wang, Lanlan Liu, Xiaomei Wang. Molecular characteristics of the complete genome of a J-subgroup avian leukosis virus strain isolated from Eurasian teal in China. Virus Genes, 2014, 49(2):250-258.
 39. ChunHua Wang, Jin Yuan, Hua-Yang Qin, Yuzi Luo, Xin Cong, Yongfeng Li, Jianing Chen, Su Li, Yuan Sun, HuaJi Qiu. A novel gE-deleted pseudorabies virus (PRV) provides rapid and complete protection from lethal challenge with the PRV variant emerging in Bartha-K61-vaccinated swine population in China. Vaccine, 2014, 32(27): 3379–3385.
 40. Liang Shen, Yongfeng Li, Jianing Chen, Chao Li, Junhua Huang, Yuzi Luo, Yuan Sun, Su Li, HuaJi Qiu. Generation of a recombinant classical swine fever virus stably expressing the firefly luciferase gene for quantitative antiviral assay. Antiviral Research, 2014, 109:15-21.
 41. Long Yin, Yuzi Luo, Bo Liang, Fei Wang, Min Du, Valery A. Petrenko, Hua-Ji Qiu, Aihua Liu. Specific ligands for classical swine fever virus screened from landscape phage display library. Antiviral Research, 2014, 109:68-71.
 42. Chao Li, Yongfeng Li, Liang Shen, Junhua Huang, Yuan Sun, Yuzi Luo, Bibo Zhao,Chunhua Wang, Jin Yuan, Hua-Ji Qiu. The role of noncoding regions of classical swine fever virus C-strain in its adaptation to the rabbit. Virus Research, 183:117-122.
 43. Yongfeng Li, Liang Shen, Chao Li, Junhua Huang, Bibo Zhao, Yuan Sun, Su Li, Yuzi Luo,Hua-Ji Qiu. Visualization of the Npro protein in living cells using biarsenically labeling tetracysteine-tagged classical swine fever virus. Virus Research, 2014, 189: 67-74.
 44. Yuzi Luo, Su Li, Yuan Sun, Hua-Ji Qiu. Classical swine fever in China: a minireview. Veterinary Microbiology, 2014, 172(1-2):1-6.
 45. Yongfeng Li, Liang Shen, Yuan Sun, Xiao Wang, Chao Li, Junhua Huang, Jianing Chen, Lianfeng Li, Bibo Zhao, Yuzi Luo, Su Li, Hua-Ji Qiu. Effects of the nuclear localization of the Npro protein of classical swine fever virus on its virulence in pigs. Veterinary Microbiology, 2014, 174(3-4): 391-398.
 46. Yuzi Luo, Na Li, Xin Cong, Chun-Hua Wang, Min Du, Lin Li, Bibo Zhao, Jin Yuan, Dan-Dan Liu, Su Li, Yongfeng Li, Yuan Sun, Hua-Ji Qiu. Pathogenicity and genomic characterization of a pseudorabies virus variant isolated from Bartha-K61-vaccinated swine population in China. Veterinary Microbiology, 2014, 174(1-2): 107-115.
 47. Hongxiu Chen, Fanhe, Yuan Sun, Yuzi Luo, Huaji Qiu, Xiaoying Zhang, Brian J. Sutton.   Generation and characterization of chicken-sourced single-chain variable fragments (scFvs) against porcine interferon-gamma (pIFN-γ). Journal of Immunoassay and Immunochemistry, 2015, 36(1): 27-44.
 48. Vinay Kumar Chowdry, Yuzi Luo, Frederik Widén, Hua-Ji Qiu, Hu Shan, Sándor Belák,   Lihong Liu. Development of a loop-mediated isothermal amplification assay combined with a lateral flow dipstick for rapid and simple detection of classical swine fever virus in the field.  Journal of Virological Methods, 2014, 197: 14–18.
 49. Weiguang Zhou, Shandian Gao, Katarzyna Podgórska, Tomasz Stadejek, Hua-Ji Qiu, Hong Yin, Trevor Drew, Lihong Liu. Rovac is the possible ancestor of the Russian lapinized vaccines LK-VNIVViM and CS strains but not the Chinese strain (C-strain) vaccine against classical swine fever. Vaccine, 2014, 32(49): 6639–6642.
 50. Longjun Guo, Junwei Niu, Haidong Yu, Weihong Gu, Ren Li, Xiaolei Luo, Mingming Huang, Zhijun Tian, Li Feng, Yue Wang. Modulation of CD163 Expression by Metalloprotease ADAM17 Regulates Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus Entry. Journal of Virology, 2014, 88(18): 10448–10458.
 51. Yiping Wang, Yuehua Lu, Dan Liu, Yanwu Wei, Longjun Guo, Hongli Wu, Liping Huang, Jianbo Liu, Changming Liu. Enhanced Th1-biased immune efficacy of porcine circovirus type 2 Cap-protein-based subunit vaccine when coadministered with recombinant porcine IL-2 or GM-CSF in mice. Applied Microbiology and Biotechnology, 2014.
 52. Liping Huang, Feiyan Zhang, Qinghai Tang, Yanwu Wei, Hongli Wu, Longjun Guo, Yujie Fu, Changming Liu. A recombinant porcine circovirus type 2 expressing the VP1 epitope of the type O foot-and-mouth disease virus is infectious and induce both PCV2 and VP1 epitope antibodies. Applied Microbiology and Biotechnology, 2014, 98(22):9339-9350.
 53. Nan Zheng, Zheng Chai, Fang Fu, Fucheng Jiang, Xiangling Wang, Xueyun Zhang, Zhuo Wang, Xi Li. Identification of a novel haemophilus parasuis-specific B cell epitope using monoclonal antibody against the OppA Protein. PLoS One, 2014, 9(1): e84516.
 54. Da Shi, Maojie Lv, Jianfei Chen, Hongyan Shi, Sha Zhang, Xin Zhang, Li Feng. Molecular characterizations of subcellular localization signals in the nucleocapsid protein of Porcine Epidemic Diarrhea Virus. Viruses, 2014, 6(3):1253-1273.
 55. Xin Zhang, Hongyan Shi, Jianfei Chen, Da Shi, Changlong Li, Li Feng. EF1A interacting with nucleocapsid protein of transmissible gastroenteritis coronavirus and plays a role in virus replication. Veterinary Microbiology, 2014, 172(3-4): 443-448.
 56. Zheng Chai, Fang Fu, Fucheng Jiang, Huabin Tian, Zhuo Wang, Nan Zheng, Xueyun Zhang,Xiangling Wang , Xi Li. Development of a neutralizing mouse–pig chimeric antibody with therapeutic potential against Haemophilus parasuis in Pichia pastoris. FEMS Microbiology Letter, 2014, 354(2):85-91.
 57. Zheng Chai,   Peiyi Zhang,   Fang Fu,   Xueyun Zhang,   Ying Liu,   Lihua Hu and Xi Li.  Oncolytic therapy of a recombinant Newcastledisease virus D90 strain for lung cancer.  Virology Journal, 2014, 1: 84.
 58. Changlong Li, Jianfei Chen, Hongyan Shi, Xin Zhang, Da Shi, Xiao Han, Yanbin Chi and Li Feng.  Rapid detection of porcine kobuvirus in feces by reverse transcription loop-mediated isothermal. Virology Journal, 2014, 11: 73.
 59. Xiaoling Wang, Aiquan Bai, Jing Zhang, Miaomiao Kong, Yuchao Cui, Xingjie Ma, Xia Ai, Qinghai Tang, Shangjin Cui. A new nanoPCR molecular assay for detection of porcine bocavirus.  Journal of Virological Methods, 2014, 202:106-111.
 60. Miaomiao Kong, Yonggang Peng, Yuchao Cui, Tiecheng Chang, Xiaoling Wang, Zhaoxia Liu,   Yonggang Liu, Yu Zhu, Yakun Luo, Qinghai Tang, Li Feng, Shangjin Cui. Development and evaluation of the rVP-ELISA for detection of.  Journal of Virological Methods. 2014, 206: 115-118.
 61. Kai Zhao, Yang Zhang, Xiaoyan Zhang, Ci Shi, Xin Wang, Xiaohua Wang, Zheng Jin, Shangjin Cui. Chitosan-coated poly lactic-co-glycolic) acid nanoparticles as an efficient delivery system for Newcastle disease virus DNAvaccine. International Journal of Nanomedicine, 2014, 9: 4609–4619.
 62. Yi Zhang, Lu Zhang, Jiashu Sun, Yulei Liu, Xingjie Ma,   Shangjin Cui, Liying Ma, Jianzhong Jeff Xi, Xingyu Jiang. Point-of-Care Multiplexed Assays of Nucleic Acids Using Microcapillary-based Loop-Mediated Isothermal Amplification. Analytical Chemistry, 2014, 86(14): 7057-7062.  
 63. Daniel J Stieh, Deborah F King, Katja Klein, Pinghuang Liu, Xiaoying Shen, Kwan Ki Hwang, Guido Ferrari, David C Montefiori, Barton Haynes, Punnee Pitisuttithum, Jaranit Kaewkungwal, Sorachai Nitayaphan, Supachai Rerks-Ngarm, Nelson L Michael, Merlin L Robb, Jerome H Kim, Thomas N Denny, Georgia D Tomaras, Robin J Shattock. Aggregate complexes of HIV-1 induced by multimeric antibodies. Retrovirology, 2014, 11(1): 78.
 64. Caixia Gao, Qian Jiang, Dongchun Guo, Jiasen Liu, Lingxia Han, Liandong Qu. Characterization of swine leukocyte antigen (SLA) polymorphism by sequence-based and PCR-SSP methods in Chinese Bama miniature pigs. Developmental & Comparative Immunology, 2014, 45(1): 2268-2275.  
 65. Caixia Gao, Lingxia Han, Jianlin Han, Jiasen Liu, Qian Jiang, Dongchun Guo, Liandong Qu. Establishment of six homozygous MHC-B haplotype populations associated with susceptibility to Marek’s disease in Chinese specific pathogen-free BWEL chickens. Infection, Genetics and Evolution, 2014, 29: 15-25.
 66. Zuo Yu, Qian Jiang, Jiasen Liu, Dongchun Guo, Chuansong Quan, Botao Li, Liandong Qu. A simplified system for generating recombinant E3-deleted canine adenovirus-2. Plasmid, 2014, 77C: 1–6.
 67. Dongchun Guo, Yan Sun, Aiqin Zhang, Jiasen Liu, Yan Lu, Peixin Liu, Dongwei Yuan, Qian Jiang,   Changde Si, Liandong Qu. Construction and Virulence of Filamentous Hemagglutinin Protein B1 Mutant of Pasteurella multocida in Chickens. Journal of Integrative Agriculture, 2014, 13(10): 87-96.
 68. Chunguo Liu, Yongxiang Liu, Dafei Liu, Dongchun Guo, Ming Liu, Yijing Li, Liandong Qu.   Complete Genome Sequence of Feline Calicivirus Strain HRB-SS from a Cat in Heilongjiang Province, Northeastern China. Genome Announcements, 2014 2014, 2(5). 
 69. Guangyao Liu, Qiuying Jia, Zhijie Li, Yagang Li, Mengmeng Zhang, Mingyuan Liu, Xuelin Wang, Yang Li. Adenovirus-mediated CCL20/IL-15 gene transfer enhances antitumor immunity in mice. Immunobiology, 2014, 219 (6): 475-481.  
 70. Furong Zhao, Chunguo Liu, Xin Yin, Donghui Zhou, Ping Wei, Huiyun Chang. Serological report of pandemic (H1N1) 2009 infection among cats in Northeastern China in 2012-02 and 2013-03. Virology Journal, 2014, 11: 49.
 71. Dongxu Zhao, Zhijie Li, Yang Zhang, Xiaona Zhang, Kunchi Zhao, Yagang Li, Mengmeng Zhang,   Xiaowei Yu, Mingyuan Liu, Yang Li. Enhanced antitumor immunity is elicited by adenovirus-mediated gene transfer of CCL21 and IL-15 in murine colon carcinomas.  Cellular Immunology, 2014, 289: 155-161.
 72. Xinyan Yang, Chunguo Liu, Fei Liu, Dafei Liu, Yan Chen, Haifeng Zhang, Liandong Qu, Yijing Li, Donghua Xia, Ming Liu. Identification and genetic characterization of avian-origin H3N2 canine influenza viruses isolated from the Liaoning province of China in 2012. Virus Genes, 2014, 49(2) 342-347.
 73. Wang HaiXiu, Sun EnCheng, Xu QingYuan, Yang Tao, Zhang Qin, Feng YuFei, Li JunPing, Lv Shuang, Sun Liang, Sun Jing, Wu DongLai. Analysis of murine B-cell epitopes on bluetongue virus. Appl Microbiol Biotechnol, 2014.
 74. Q. Y. Xu, E. C. Sun, T. Yang , Y. F. Feng, H.W. Geng, T. Wei, J. P. Li, L. Sun, J. Sun,  N. Xi, Q. Zhang, H. X. Wang & E. Z. Liu & Z. G. Bu, D. L. Wu. Isolation of a Bluetongue virus group-specific monoclonal antibody and application to a diagnostic competitive ELISA. Appl Microbiol Biotechnol, 2014.
 75. Ronghong Hua, Hong Huo, Yenan Li, Yao Xue, Xiaolei Wang, Liping Guo, Bin Zhou,Yong Song, Zhigao Bu. Generation and efficacy evaluation of recombinant Classical Swine Fever Virus E2 glycoprotein expressed in stable transgenic mammalian cell line. PLoS One, 2014, 9(9): e106891.
 76. Jinying Ge, Xijun Wang, Meijie Tian, Zhiyuan Wen, Qiulin Feng, Xiaole Qi, Honglei Gao,Xiaomei Wang, Zhigao Bu. Novel in-ovo chimeric recombinant Newcastle disease vaccineprotects against both Newcastle disease and infectious bursal disease. Vaccine, 2014, 32(13): 1514-1521.
 77. Ronghong Hua, Like Liu, Hong Huo, Yenan Li, Liping Guo, Xiaolei Wang, Chengfeng Qin, Zhigao Bu. Comprehensive mapping of a novel NS1 epitope conserved inflaviviruses within the Japanese encephalitis virus serocomplex. Virus Research, 2014, 185:103-109.
 78. Ronghong Hua, Yenan Li, Zhenshi Chen, Like Liu, Hong Huo, Xiaolei Wang, Liping Guo,   Nan Shen, Jingfei Wang, Zhigao Bu. Generation and characterization of a new mammalian cell line continuously expressing virus-like particles of Japanese encephalitis virus for a subunit vaccine candidate. BMC Biotechnology, 2014, 14:62.
 79. Chunsheng Yin, Weiye Chen, Qianqian Hu, Zhiyuan Wen, Xijun Wang, Jinying Ge, Qianqian Yin, Haibing Zhi, Chun Xia, Zhigao Bu. Induction of protective immune response against both PPRV and FMDV by a novel recombinant PPRV expressing FMDV VP1. Veterinary research, 2014, 45:62.
 80. Yufei Feng, Qingyuan Xu, Tao Yang, Encheng Sun, Junping Li, Dongfang Shi, Donglai Wua. A novel self-cleavage system for production of soluble recombinant protein in Escherichia coli.  Protein Expression and Purification, 2014, 99: 64-69. 
 81. Xin Hua, Shengnan Tan, H.M.H.N. Bandara, Yujie Fu, Siguo Liu, Hugh D.C. Smyth. Externally controlled triggered-release of drug from PLGA micro and nanoparticles. PLoS One, 2014, 9(12): e114271.
 82. Bin Wang, Bin Wang, Peixin Liu, Tao Li, Wei Si, Jinsheng Xiu, Henggui Liu. Package of NDV-Pseudotyped HIV-Luc virus and its application in the neutralization assay for NDV Infection. PLoS One, 2014, 9(6): e99905.
 83. Qiyan Xiong, Yanna Wei, Haidong Xie , Zhixin Feng , Yuan Gan, Chunlai Wang ,Maojun Liu, Fangfang Bai, Fang Xie, Guoqing Shao. Effect of different adjuvant formulations on the immunogenicity and protective effect of a live Mycoplasma hyopneumoniae vaccine after intramuscular inoculation. Vaccine, 2014, 2 (27):3445-3451.
 84. Liping Chen, Guanghui Dang, Xiaoxia Deng, Jun Cao, Qiulong Yan, Yinbing Liu, Shenye Yu, Defeng Wu, Hai Pang, Siguo Liu. Characterization of a novel exported esterase Rv3036c from Mycobacterium tuberculosis. Protein expression and purification, 2014, 104:50-56.
 85. Xin Hua, Xiao Peng, Shengnan Tan, Chunying Li, Wei Wang, Meng Luo, Yujie Fu, Yuangang Zu, and Hugh Smyth. In Vitro oxidative metabolism of cajaninstilbene acid by human liver microsomes and hepatocytes: Involvement of cytochrome P450 reaction phenotyping, inhibition, and induction studies. Journal of Agricultural and food chemistry, 2014, 62 (43): 10604–10614.  
 86. Wei Si, Shenye Yu, Liping Chen, XiumeiWang, Wanjiang Zhang, Siguo Liu, Guangxing Li.  Passive protection against Salmonella enterica serovar Enteritidis infection. Research in Veterinary Science, 2014, 97(2): 191-193.
 87. Jin Qian, Xuan Kong, Niantao Deng, Patrick Tan, Haoyan Chen, Jilin Wang, Zhaoli Li, Ye Hu, Weiping Zou, Jie Xu, Jing-Yuan Fang. OCT1 is a determinant of synbindin-related ERK signaling with independent prognostic significance in gastric cancer. Gut, 2015, 64(1):37- 48.
 88. Sarah Wendlandt, Jianzhong Shen, Kristina Kadlec, Yang Wang, Beibei Li, Wan-Jiang Zhang, Andrea T. Feßler, Congming Wu, StefanSchwarz. Multidrug resistance genes in staphylococci from animals that confer resistance to critically and highly important antimicrobial agents in human medicine. Trends in Microbiology, 2015, 23(1): 44-54.
 89. Jianxiong Zeng, Haiwei Wang, Xiaochun Xie, Chen Li, Guohui Zhou, Decheng Yang, Li Yu. Ribavirin-resistant variants of foot-and-mouth disease virus: the effect of restricted quasispecies diversity on viral virulence. Journal of Virology, 2014, 88(8): 4008-4020.
 90. Hongfei Shi, Yuanmfao Zhu, Xiumei Dong, Hong Cai, Lei Ma, Shu Wang, Hao Yan, Xuezhi Wang, Fei Xue. Pathogenesis of a genotype C strain of bovine parainfluenza virus type3 type3 infection in albino guinea pigs. Virus Research, 2014, 188:1-7.
 91. Xiaochun Xie, Haiwei Wang, Jianxiong Zeng, Chen Li, Guohui Zhou, Decheng Yang, Li Yu. Foot-and-mouth disease virus low-fidelity polymerase mutants are attenuated. Archives of virology, 2014, 159(10): 2641-2650.
 92. Hongfei Shi, Yuanmao Zhu, Hao Yan, Lei Ma, Xuezhi Wang, Fei Xue. Pathogenesis of a Chinese strain of bovine adenovirus type 3 infection in albino guinea pigs.  Archives of Virology, 2014, 159(12): 3211-3218.
 93. Jitao Chang, Qian Wang, Fang Wang, Zhigang Jiang, Yue Liu, Li Yu. Prevalence and genetic diversity of bovine kobuvirus in China. Arch Virol, 2014. 159(6): 1505-1510.
 94. Zhigang Jiang,  Yanyan De,  Jitao Chang,  Fang Wang, Li Yu..  Induction of potential protective immunity against enterotoxemia in calves by single or multiple recombinant Clostridium perfringens toxoids.  Microbiology and Immunology, 2014, 58(11):621-627.
 95. Youwei Ai, Dantong Zhu, Cuihui Wang, Chao Su,  Jian Ma, Jianzhang Ma, Xiaojun Wang. Core-Binding factor subunit beta is not required for non-primate lentiviral Vif-Mediated APOBEC3 degradation. Journal of Virology, 2014, 88(20):12112-22.
 96. Zhe Hu, Chao Zhu, Hao Chang, Wei Guo, Diqiu Liu, Wenhua Xiang, Xiaojun Wang. Development of a Single-tube Duplex EvaGreen Real-time PCR for the Detection and Identification of EHV-1 and EHV-4. Applied Microbiology and Biotechnology, 2014, 98(9):4179-4186.
 97. Zhe Hu, Hao Chang, Man Ge, Yuezhi Lin, Xuefeng Wang, Wei Guo, Xiaojun Wang. Development of antigen captured ELISA for the quantificaiton of EIAV p26 protein. Applied Microbiology and Biotechnology, 2014, 98 (21): 9073-9081.
 98. Jian Ma, Shanshan Wang, Yuezhi Lin, Haifang Liu, Qiang Liu, Huamian Wei, Xuefeng Wang, Yuhong Wang, Cheng Du, Xiangang Kong, Jianhua Zhou, Xiaojun Wang. Infection of equine monocyte-derived macrophages with an attenuated equine infectious anemia virus (EIAV) strain induces a strong resistance to the infection by a virulent EIAV strain. Veterinery research, 2014, 45:82.
 99. Xuefeng Wang, Shuai Wang, Qiang Liu, Yuezhi Lin, Cheng Du Yandong Tang, Lei Na, Xiaojun Wang, Jianhua Zhou. A Unique Evolution of the S2 gene of equine Infectious Anemia Virus in hosts correlated with particular infection statuses. Viruses, 2014, 6(11): 4265-4279.
 100. Lei Na, Yandong Tang, Jiandong Liu, Changqing Yu, Liuke Sun, Yuezhi Lin, Xuefeng Wang,   Xiaojun Wang, Jianhua Zhou. TRIMe7-CypA, an alternative splicing isoform of TRIMCyp in rhesus macaque, negatively modulates TRIM5α activity. Biochemical and Biophysical Research Communication, 2014, 446(2): 470-474.
 101. Jiansen Du, Xuefeng Wang, Jing Ma, Jianxin Wang, Yuyin Qin, Chunhui Zhu, Fang Liu, Yiming Shao, Jianhua Zhou, Wentao Qiao, Xinqi Liu. Structural and biochemical insights into the V/I505T mutation found in the EIAV gp45 vaccine strain. Retrovirology, 2014,11: 26.
 102. Yandong Tang, Lei Na, Chunhui Zhu, Nan Shen, Fei Yang, Xianqiu Fu, Yuhong Wang, Lihua Fu, Jiayi Wang, Yuezhi Lin, Xuefeng Wang, Xiaojun Wang, Jianhua Zhou, Chengyao Li. Equine viperin restricts equine infectious anemia virus replication by inhibiting the production and/or release of viral Gag, Env and receptor by distorting the endoplasmic reticulum. Journal of Virology, 2014, 88(21): 12296-12310.
 103. Xin Yin, Miaomiao Guo, Qinyong Gu, Xingliang Wu, Ping Wei and Xiaojun Wang. Antiviral potency and functional analysis of tetherin orthologues encoded by horse and donkey. Virology Journal, 2014, 11:151.
 104. Tao Zhou, Ying Dang, Yonghui Zheng. The Mitochondrial Translocator Protein, TSPO, Inhibits HIV-1 envelope glycoprotein biosynthesis via the endoplasmic reticulum-associated protein degradation pathway. Journal of Virology, 2014, 88(6): 3474-3484.
 105. Wei Li, Yijing Li, Weizhi Li, Jinping Yang, Mingxin Song, Ruinan Diao, Honglin Jia, Yixin Lu,Jun Zheng, Xichen Zhang, Lihua Xiao. Genotypes of Enterocytozoon bieneusi in livestock in China: high prevalence and zoonotic potential. PLoS One, 2014, 9(5): e97623.
 106. Jun Zheng, Honglin Jia, Yonghui Zheng. Knockout of leucine aminopeptidase in Toxoplasma gondii using CRISPR/Cas9. International Journal for Parasitology, 2015.
 107. Xiangchun Meng, Jun Zheng, Yang Gao, Yanlong Zhang, Honglin Jia. Evaluation of spore wall protein 1 as an alternative antigen for the diagnosis of Encephalitozoon cuniculi infection of farmed foxes using an enzyme-linked immunosorbent assay. Veterinary Parasitology, 2014, 203(3-4): 331-334. 
 108. Xiangchun Meng, Jun Zheng, Xijun He, Honglin Jia, Yanlong Zhang. First Characterization in China of Encephalitozoon cuniculi in the Blue Fox (Alopex lagopus). Journal of Eukaryotic Microbiology, 2014, 61(6): 580-585.
 109. Jun Zheng, Pengtao Gong, Honglin Jia, Mingying Li, Guocai Zhang, Xichen Zhang, Jianhua Li.  Eimeria tenella rhomboid 3 has a potential role.  Veterinary Parasitology. 2014 (1-2): 146-149.
 110. Wang Q, Peng J, Sun Y, Chen J, An T, Leng C, Li L, Zhao H, Guo X, Ge X, Yang H, Tian Z. Unique Epitopes Recognized by Monoclonal Antibodies against HP-PRRSV: Deep Understanding of Antigenic Structure and Virus-Antibody Interaction. PLoS One, 2014, 9(10):e111633.
 111. Yuming Li, Gang Wang, Yonggang Liu, Yabin Tu, Yuli He, Zhiyan Wang, Zifeng Han, Li Li, Aidong Li, Ye Tao, Xuehui Cai. Identification of apoptotic cells in the thymus of piglets infected with highly pathogenic porcine reproductive and respiratory syndrome virus. Virus Research, 189:29-33.
 112. Jiangnan Li, Dongwei Guo, Li Huang, Manman Yin, Qingfang Liu, Yan Wang, Chunmei Yang, Yuanyuan Liu, Lijie Zhang, Zhijun Tian, Xuehui Cai, Liyun Yu, Changjiang Weng. The interaction between host Annexin A2 and viral Nsp9 is beneficial for replication of porcine reproductive and respiratory syndrome virus. Virus Research, 189: 106-113
 113. Gang Wang, Yuli He, Yabin Tu, Yonggang Liu, En-Min Zhou, Zifeng Han, Chenggang Jiang, Shujie Wang, Wenda Shi and Xuehui Cai. Comparative analysis of apoptotic changes in peripheral immune organs and lungs following experimental infection of piglets with highly pathogenic and classical porcine reproductive and respiratory virus. Virology Journal, 2014, 11: 2.
 114. Chaoliang Leng, Zhijun Tian, Wuchao Zhang, Hongliang Zhang, Hongyue Zhai, Tongqing An, Jinmei Peng, Chao Ye, Long Sun, Qian Wang, Yan Sun, Lin Li, Hongyuan Zhao, Dan Chang, Xuehui Cai, Guihong Zhang, Guangzhi Tong. Characterization of two newly emerged isolates of porcine reproductive and respiratory syndrome virus from Northeast China in 2013. Veterinary Microbiology, 2014, 171(1-2):41-52.
 115. Wang Q, Chen J, Peng J, An T, Leng C, Sun Y, Guo X, Ge X, Tian Z, Yang H.  Characterisation of novel linear antigen epitopes on North American-type porcine reproductive and respiratory syndrome virus M protein. Arch Virol. 2014,159: 3021-3028.
 116. Ying Yu, Xuehui Cai, Gang Wang, Ning Kong, Yonggang Liu, Yihong Xiao, Chong Zhang, Yang Mu, Shuqi Xiao, Qin Zhao, Chengbao Wang, Gaiping Zhang, Julian A Hiscox, Enmin Zhou. Anti-idiotypic antibodies reduce efficacy of the attenuated vaccine against highly pathogenic PRRSV challenge. BMC Veterianry Research, 2014, 10:39.
 117. Jiazeng Chen, QianWang, Yun Bai, BinWang, Hongyuan Zhao, Jinmei Peng, Tongqing An, Zhijun Tian, Guangzhi Tong.  Identification of two dominant linear epitopes on the GP3 protein of highly pathogenic porcine reproductive and respiratory syndrome virus (HP-PRRSV). Research in Veterinary Science, 2014, 97(2):218-243.
 118. Huiqiang Wen, Lingxia Han, Xiaona Zhang, Chuanjiang Lian, Lili Zhao, Changde Si, Hongyan Chen. Duck hepatitis A virus (DHAV) genotype definition: comment on the article by Cha et al. Veterinary Microbiology, 2014, 170(3-4):462-464.
 119. Huiqiang Wen, YongshuWu, Chao Yang, Xiaona Zhang, huanjiangLian, Hongyan Chen, Lingxia Han. Comments on duck circovirus (DuCV) genotype definition. Gene, 2014, 538: 207-208.
 120. Taofeng Lu, Hui Xiong, Kunfu Wang, Shuo Wang, Yuehui Ma, Weijun Guan. Isolation and Characterization of Adipose-derived Mesenchymal Stem Cells (ADSCs) from Cattle. Applied Biochemistry and Biotechnology, 2014, 174 : 719-728.
 
 
Previous: Incorporation of Conserved Nucleoprotein into Influenza Virus-Like Particles Could Provoke a Broad Protective Immune Response in BALB/c Mice and Chickens.
Next: Publications from January to March in 2015
COPYRIGHT (C) 2015 HVRI.AC.CN ALL RIGHTS RESERVED 技术支持:中国农业科学院农业信息研究所 ICP:05001785